ЕЛЕКТРОННO УРЕДОСТРОЕНЕ

Лабораторни упражнения

Съгласно учебния план в първия семестър студентите-магистри правят лабораторни упражнения по ЕУ – общо 30 ч.

Семестърът се заверява 
САМО, ако са направени всички упражнения!!!

Занятията са индивидуални и не може да се правят с друга група!

Встъпление

Първа част

Втора част

Литература към упражненията

Моля, подготвяйте се предварително!