ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Лабораторни упражнения

Съгласно учебния план в седми семестър студентите правят лабораторни упражнения по ЕУИУ – общо 30 ч.

Студентите се допускат до упражнения, ако са подготвени!


Семестърът се заверява САМО, ако са направени всички упражнения !!!

Литература към упражненията

Моля, подготвяйте се предварително!