ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Съобщения


За явяване на 
ПОПРАВИТЕЛЕН изпит е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО записване –   e-mail или в каб. 1442,
най-късно до 15:00 ч. на деня преди изпита!
Записалите се по e-mail трябва да са получили потвърждение!

Броят на явяванията за една учебна година е 
ограничен до ТРИ съгласно правилника.

Студентите от предишни учебни години трябва да си 
осигурят изпитни протоколи своевременно!

Изпитът е писмен – БЪДЕТЕ ТОЧНИ!

Съгласно правилника на Техническия университет:
Чл. 97. (1) …
             (2) В рамките на една учебна година студентите имат право да се явяват на изпит по всяка учебна дисциплина общо до ТРИ ПЪТИ – по един път на сесия.

Резултати от изпитите

Оценките по дисциплината ще бъдат нанесени в електронната система.

Справки по e-mail или в каб.1442.

Преподаватели

Aс. Николай Тюлиев
Кабинет: 1442
Приемно време: Понеделник 13 – 15
Телефон: +359 2 965 3143
E-mail: ntt@tu-sofia.bg

Гл. ас. Емилия Балканска
Кабинет: 1442
Приемно време:
Телефон: +359 2 965 3143
E-mail: egb@tu-sofia.bg

Информация