ПРАКТИКУМ ПО СХЕМОТЕХНИКА

Лабораторни упражнения

    Студентите трябва да предадат протокол, който да съдържа задание за работа, принципна схема, изчисленията по т.1 от заданието, резултати от симулация на схемата и резултати от практическите измервания. 

    Студентите трябва да подготвят за упражнението протокол, който да съдържа задание за работа, принципна схема и изчисленията по т.1 от заданието. 

   

Преподаватели

Проф. д-р Петър Якимов
Каб.: 1359
Приемно време:
Вторник 13 – 14
Петък 13 – 14
Тел.: +359 2 965 3265
E-mail: pij@tu-sofia.bg

Ас. Атанас Йовев
Каб.: 1359
Приемно време:
Понеделник 13 – 15
Тел.: +359 2 965 3265
E-mail: iovev@tu-sofia.bg

Гл. ас. Емилия Балканска
Кабинет: 1442
Приемно време:
Телефон: +359 2 965 3143
E-mail: egb@tu-sofia.bg