СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ / ЕЛЕКТРОННO УРЕДОСТРОЕНЕ

Лабораторни упражнения по Системи за управление - програмируеми логически контролери

Студентите трябва да се поготвят за упражненията,
като използват приложените материали.
Второ и трето упражнение ще се проведат на 25.03.2021г. от 11.30ч.
Код за присъединяване в google meet:  yaf-sxhi-qon.

Съобщения

поправителни изпити по ЕУ:

съгласно календарния график на учебния процес.


За поправителни изпити е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО записване – E-mail
или в каб. 1442, най-късно до 15:00 ч. на деня преди изпита!

Записалите се по E-mail трябва да са получили потвърждение!

За поправителен изпит от предишни години студентите трябва
да си осигурят изпитни протоколи своевременно!

Часът и залата може да се променят! ПРОВЕРЯВАЙТЕ!

Изпитът е писмен – БЪДЕТЕ ТОЧНИ!

Резултати от изпитите

Справки в приемния час в каб. 1442.

Преподаватели

Проф. д-р Петър Якимов
Каб.: 1359
Приемно време:
Вторник 13 – 14
Петък 13 – 14
Тел.: +359 2 965 3265
E-mail: pij@tu-sofia.bg

Ас. Николай Тюлиев
Каб.: 1442
Приемно време: Понеделник 13 – 15
Тел.: +359 2 965 3143
E-mail: ntt@tu-sofia.bg

Информация

Съгласно учебния план, през първия семестър, студентите магистри
правят проект по една от дисциплините – ПВМПС, СПМЕ, ЕЕП и ЕУ.