АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ В ИНДУСТРИЯТА

Лекции

Лекция №1

МОДЕЛЪТ ИНДУСТРИЯ 4.0 И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННОТО ПРОИЗВОДСТВО

Лекция №2

Програмируеми логически контролери 1

Лекция №3

ПРОГРАМИРУЕМИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ 2

Лекция №4

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕМЕСТВАНЕТО

Лекция №5

ЛИНЕЙНА И КРЪГОВА ИНТЕРПОЛАЦИЯ ПО МЕТОДА НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИТЕ НАРАСТЪЦИ

Лекция №6

ЛИНЕЙНА И КРЪГОВА ИНТЕРПОЛАЦИЯ ПО МЕТОДА НА ОЦЕНЪЧНАТА ФУНКЦИЯ

Лекция №7

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ

Лекция №8

ПОСТОЯННОТОКОВО ЗАДВИЖВАНЕ

Лекция №9

ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА ПРЕМЕСТВАНЕ

Лекция №10

ВЪРТЯЩ ТРАНСФОРМАТОР

Указания за изпита

Лабораторни упражнения

Преподаватели

Проф. д-р инж. Петър Якимов
Каб.: 1359
Приемно време:
Вторник 13 – 14
Петък 13 – 14
Тел.: +359 2 965 3265
E-mail: pij@tu-sofia.bg

Ас. инж. Атанас Йовев
Каб.: 1359
Приемно време: Понеделник 13 – 15
Тел.: +359 2 965 3265
E-mail: iovev@tu-sofia.bg