ЕЛЕКТРОННO УРЕДОСТРОЕНЕ

Теми по Е У

Прегледайте и примерния тест за изпита!

 1. Електромагнитна съвместимост – съвместна работа на електронните устройства и на отделните възли в едно устройство.
  • основни положения в европейските стандарти за електромагнитна съвместимост IES 1000-4.
  • схемотехнически и конструктивни подходи, използване на защитни (подтискащи) елементи, правила при конструирането на печатните платки и др. Съвместна работа на аналогови и цифрови блокове или възли в едно устройство.
  • конструиране на захранващи блокове с оглед на електромагнитната съвместимост, аналогови (класически) и ключови захранвания.
  • индикации, сравнение на отделните видове, препоръки.
 2. Приложение на електронни средства в електроенергетиката.
  • основни подходи и принципи.
  • контрол и регулиране в електроенергетиката.
  • измервания в електро-преносните системи (подстанции).
  • симулиране на параметрите на електрическата мрежа.
  • измерване на електропотреблението (електромери).
 3. Някои приложения в промишлеността.
  • измерване на твърдост на метали.
  • електронни устройства за пропорционалната хидравлика.
  • ултразвуково измерване на скорост и дебит на течности.
  • измервания в химическата и хранително-вкусовата промишленост – pH-метри.
 4. Избрани приложения.
  • електронен компас, принцип на работа.
  • електронни металотърсачи, принцип на работа.
  • ултразвуков сигнализатор за разстояние (помощник при паркиране).
  • дигитайзери – капацитивни, индуктивни и др.
  • подходи при изграждане на алармени и пропускни системи.
 5. Лабораторни упражнения – резюме.
  Изпитът по дисциплината е писмен и включва два или три теоретични въпроса и кратък тест върху целия материал – лекции и упражнения.
  Успех !

Конспект в PDF формат

Примерен тест за изпит по ЕУ